Wykaz Pakietów stanowiących Usługi Pomocy Prawnej dla Klientów AM-PDB SP. Z O.O. dostępnych od dnia 01 lipca 2024r.

Dla Klientów AM-PDB SP. Z O.O. dostępne są następujące pakiety:

Pakiet Miesięczny – nielimitowana pomoc prawna o której mowa w § 2 pkt. 6 tj. pomoc prawna świadczona w postaci
Porady Prawnej (zarówno ustna jak i pisemna) oraz opracowanie dokumentu oraz czynności prawne i faktyczne, w tym czynności procesowych – podejmowane osobiście przez Prawnika i dotyczące wsparcia w zakresie postępowań karnych związanych z czynami zabronionymi, zarówno zarzucanymi jak i popełnionymi, w związku z legalnie posiadaną lub legalnie używaną przez Klienta Bronią Palną. Usługa świadczona jest wyłącznie przed organami postępowania karnego na obszarze RP, bez względu na etap czy instancję postępowania. Pomoc prawna nie jest świadczona poza granicami RP, ani w związku z wszelkimi postępowaniami prawnymi związanymi z działalnością gospodarczą, a także związanymi lub w związku z czynami, które miały miejsce przed zawarciem Umowy.

Okres ważności – jeden miesiąc od dnia opłacenia usługi

Cena 10zł

Pakiet Półroczny – nielimitowana pomoc prawna o której mowa w § 2 pkt. 6 tj. pomoc prawna świadczona w postaci
Porady Prawnej (zarówno ustna jak i pisemna) oraz opracowanie dokumentu oraz czynności prawne i faktyczne, w tym czynności procesowych – podejmowane osobiście przez Prawnika i dotyczące wsparcia w zakresie postępowań karnych związanych z czynami zabronionymi, zarówno zarzucanymi jak i popełnionymi, w związku z legalnie posiadaną lub legalnie używaną przez Klienta Bronią Palną. Usługa świadczona jest wyłącznie przed organami postępowania karnego na obszarze RP, bez względu na etap czy instancję postępowania. Pomoc prawna nie jest świadczona poza granicami RP, ani w związku z wszelkimi postępowaniami prawnymi związanymi z działalnością gospodarczą, a także związanymi lub w związku z czynami, które miały miejsce przed zawarciem Umowy.

Okres ważności – 6 miesięcy od dnia opłacenia usługi

Cena 60zł

Pakiet Roczny – nielimitowana pomoc prawna o której mowa w § 2 pkt. 6 tj. pomoc prawna świadczona w postaci
Porady Prawnej (zarówno ustna jak i pisemna) oraz opracowanie dokumentu oraz czynności prawne i faktyczne, w tym czynności procesowych – podejmowane osobiście przez Prawnika i dotyczące wsparcia w zakresie postępowań karnych związanych z czynami zabronionymi, zarówno zarzucanymi jak i popełnionymi, w związku z legalnie posiadaną lub legalnie używaną przez Klienta Bronią Palną. Usługa świadczona jest wyłącznie przed organami postępowania karnego na obszarze RP, bez względu na etap czy instancję postępowania. Pomoc prawna nie jest świadczona poza granicami RP, ani w związku z wszelkimi postępowaniami prawnymi związanymi z działalnością gospodarczą, a także związanymi lub w związku z czynami, które miały miejsce przed zawarciem Umowy.

Okres ważności – 12 miesięcy od dnia opłacenia usługi

Cena 120zł