Czym jest i jak działa usługa?

W razie zatrzymania przez policję lub postawienia zarzutów w związku z legalnie posiadaną przez Państwa bronią palną, otrzymacie natychmiastową, pełną pomoc prawną na wszystkich etapach postępowań krajowych. Wszelkie koszty związane z doradztwem, prowadzeniem spraw oraz interwencjami adwokatów w terenie zostają przez nas pokryte z góry – Klient opłaca jedynie okresowy koszt subskrypcji.
 
W ramach ochrony dostępna jest możliwość telefonicznego kontaktu z naszym centrum alarmowym, które zorganizuje niezwłoczną pomoc prawną adekwatnie do sytuacji, w której może znaleźć się nasz Klient.
 
Usługa zakupywana jest z góry na okres miesiąca, sześciu miesięcy lub roku z możliwością autoryzowania automatycznych płatności subskrypcyjnych, dzięki czemu nie będzie trzeba pamiętać o ręcznym dokonywaniu kolejnych płatności